EXECUTIVE SUMMARY

(SWEDISH AVAILABLE, CLICK HERE)

Stephanie would have had a 98% chance of survival if she had not been misdiagnosed. This is the sad truth behind the case of Stephanie Dickson from Edinburgh, who died in 2013 after a tragic misdiagnosis. One of the many casualties in global healthcare where over ⅓ of all patients around the world are being incorrectly diagnosed every year.

 

AITOPYA prevents and identifies diagnoses in time to save lives such as Stephanie's’. It is a smartphone application with a consumer focus that gives you instant access to healthcare 24/7 through the power of A.I by:

 • Prevents - possible diseases even when you’re healthy by monitoring your health 24/7

 • Self-diagnostics - Identify possible diseases by answering questions and inputting your health data. AITOPYA then provides self-care recommendations from the comfort of your home. Chat with health professionals to confirm recommendations in the app or anything health related.

 • Connects you to the right health professional - if you’re in need of medical attention - like a booking.com for healthcare.

 • Assisting health professionals - by transferring and analyzing your health data that facilitates diagnostic decision making and administration. They can also interact with you through video and chat in AITOPYA.

 

AITOPYA has an attractive Freemium business model towards its users and a volume-based rev-share for health professionals and clinics.

AITOPYA is active within a market where the market value is expected to reach USD 500bn by 2024 and differentiates itself from its competitors by focusing its growth and expansion within the emerging markets. AITOPYA is currently established in Sweden and East Africa.

 

KPIs 2019: 25 000 active users, >103 health professionals connected to the service.


 

Here’s a short video about AITOPYA: video

 

You can download the app here: 

(Currently only available in a small selection of countries)

 

 

Read more about AITOPYA by clicking here (pitch deck).

 

 

Thank you for reading!

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_bl
google-play-badge.png

EXECUTIVE SUMMARY

(Swedish)

 

Stephanie skulle ha 98% chans att överleva om hon inte hade blivit feldiagnostiserad. Detta är den tragiska sanningen bakom fallet om Stephanie Dickson från Edinburgh, som avled under 2013 p.g.a en feldiagnos. En av många som fallit offer för feldiagnostik inom global sjukvård där över ⅓ av alla patienter i världen blir feldiagnostiserade årligen.

 

AITOPYA förhindrar och identifierar diagnoser i tid som räddar livet på människor som Stephanie. AITOPYA är en smartphone applikation med ett fokus på konsumenter som ger omedelbar tillgänglighet till sjukvård 24/7 m.h.a artificiell intelligens:

 • Prevention - Förhindrar möjliga sjukdomar även när du är frisk genom att monitorera din hälsa 24/7.

 • Självdiagnostik - Identifiera möjliga sjukdomar när du känner dig sjuk genom att registrera i din hälsodata med en diagnostisk precision på 92%. Du får sedan egenvårds rekommendationer som du bekvämt kan hantera i ditt hem och chatta med läkare för att diskutera ditt hälsostatus.

​​​​

 • Kopplar ihop dig med rätt vårdpersonal/klinik -  om du är i behov av att träffa medicinsk vårdpersonal och guidar dig till rätt instans - som ett “booking.com” för sjukvård.

 • Hjälper sjukvårdspersonal - genom överföring av din hälsodata som analyseras och faciliterar diagnostisk bedömning och administration. De kan även kommunicera med dig genom AITOPYA's chatt- och videofunktion.

 

AITOPYA har en attraktiv Freemium affärsmodell gentemot användare och en volymbaserad intäktsdelnings-modell för vårdpersonal och kliniker. 

AITOPYA är aktiv inom en marknad med ett förväntat marknadsvärde på USD 500md år 2024 och differentierar sig från konkurrenter genom ett starkt fokus på tillväxt och expansion inom emerging markets (utvecklingsländer). AITOPYA används för närvarande aktivt i Sverige och Öst Afrika.

 

KPIer 2019: 25 000 aktiva användare, >103 läkare och sjuksköterskor anslutna till tjänsten.

 

Här följer en kort video om AITOPYA: video

 

Ni kan laddad ned appen här:

(Tillgänglig i ett begränsat antal länder)

 

 

Läs mer om AITOPYA genom att klicka här (pitch deck).

 

 

 

Tack att ni tagit er tiden att läsa detta!

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_bl
google-play-badge.png

© BYON8

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon

BYON8 Corporation

Hangövägen 25, Hus 2, Plan 8

115 41, Stockholm, Sweden